ATATÜRK VE KARAMANOĞLU MEHMET BEY TÜRKÇEYİ RESMİ DİL İLAN ETTİLER

TÜRK DİL BAYRAMI KUTLU OLSUN

Binlerce yıllık tarihi ile Türk dili, millî kültürümüzün ortak ifade aracıdır, kutsal bir mirastır. Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihindeki “Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.” fermanı, Türkçenin devlet dili olması, gelişmesi ve gelecek nesillere nakledilebilmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir.

 

ORMESHA: Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile dil işlerini yürütecek bir oluşumun kurulmasına karar verilmesi başlayan süreçte önce 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu, ardından düzenlenen Türk Dili Kurultayı ile 26 Eylül’ü Dil Bayramı ilan edildi.
Bir milletin var olabilmesi için dilin en önemli unsur olduğunu sık sık vurgulan Atatürk, 11 Temmuz 1932 tarihinde bir akşam yemeğinde masadakilere dil işlerine yoğunlaşılması gerektiğini söyleyerek süreci başlattı. Türk Dili Tetkik Cemiyeti adında 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk dili ile ilgilenen bir kurum kuruldu.
Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri İçişleri Bakanlığına giderek başvuruda bulunmasıyla kurulan kurumun adı sonradan Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi.
Türk Dil Kurultayı, Türk dilinin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi konusunda önemli 88 yıl önce önemli bir adım attı.
Türk Dil Bayramı’nın 88. yılı bütün milletimize kutlu olsun…

Yorum Yazın