Zafer Yürüyüşü

Har vurup harman savursak da bu toprakların bu memleketin bizim ata yurdumuz olması gurur kaynağımızdır. Destan gibi yaşamaktan destan yazmaya vakit bulamamış Türk ulusu. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Anadoluyu kendine yurt edinmiştir. Bu temeli atarken de ciddi bedeller ödedi. Ağustosun son günlerine gelince yüreğim ve beynim beni 96...

Bir Başka Bakış

YİRMİ DÖRDÜNCÜ YIL Yirmi üçüncü yıl diye başlık koymuştuk geçen yıl. İşte bir yıl daha geçti. Dünya kendi ekseninde 365 kere döndü, ağaçlar bir kez daha meyveye durdu, koyunlar bir kere daha kuzuladı, göçmen kuşlar bir daha göründü; ne var ki Bayırköylüler köylerinin eteğindeki güzelliği, Melet'te balık tutup ızgara yapanlar...