KARTAL’A KARADENİZLİ BAŞKAN YAKIŞIR

KARADENİZLİ EROL ALTUNOĞLU CHP KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI

Kartal Belediye Başkanlığı için Karadenizli Trabzon Çaykaralı Öğretim Üyesi ve Yeminli Mali Müşavir Erol Altunoğlu Aday Adayı olarak, “Kartal’ı yükseklere Çıkaracağız” diyerek, Adaylığa karar vermesinde hemşerilerinin yoğun isteğinin olduğunu belirtti.

Erol Altunoğlu Kimdir?

1965 Muş doğumlu. Çocukluğu Muş’un Korkut ilçesinde geçmiş. Aslen Trabzon Çaykaralı olup yaklaşık 50 yıldır da Kartal’ın Orhantepe mahallesinde ikamet etmektedir.

İlkokulu, orta okulu ve Liseyi Kartal’ da tamamladı.

Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümü lisans mezunu oldu.

İstanbul Ünivesitesinde İşletme Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’ nde lisans üstü çalışmalar yaptı.

Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalıştı.

2003/2008 yılları arasında Alşmanya’da Erlangen Üniveristesi’ nde AB ve Türkiye’ de uygulanan belediyecilik uygulamalarını karşılaştıran çalışma yaptı.

Şimdi Bağımsız Denetç i- Mali Müşavir olarak serbest çalışıyor.

Aktif Siyasete Doğru yol Partisinde 1997-1999 yılları arasında İlçe Başkanlığı yaparak başlamış ve yine aynı Partiden  2 dönem Millet vekili adayı olmuş ve Genel Başkan Danışmanlığı yapmıştır. 2002 yılında CUmhuriyet Halk Partisi’ ne üye kaydı yaptırdı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Kartal’ da Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Evli, iki çocuk babası. Almanca ve İngilizce bilir.

PROJELERİ

Belediyecilikte tek adamcılığı kaldıracağız.

Her apartman yöneticisini halk meclisi üyesi sayarak, onlardan her mahalle için 19 ar kişilik yürütme kurulları belirleyeceğiz.

Onların başkanları da kent konseyi yürütmesini oluşturacak.

Böylelikle Kent Konseyi yürütme kurulu ilçemizin senatosu olacak.

Biz ilçenin kumandasını kent konseyi üzerinden doğrudan halka teslim edeceğiz.

Gecikme ya da usulsüzlük varsa kent konseyi üzerinden soruşturma talep etme ya da dava açma yoluyla sorunlu hallerin çözülmesine, yavaş giden işlerin süratlenmesine olanak sağlayacağız.

Çağdaş demokrasiler böyle işliyor.

Biz de ilçemizi çağdaş dünya ile buluşturacağız.

Halka rağmen hiç bir şey yapılmasına fırsat tanımayacağız.

Böylelikle Kartalımızda halkın iktidarını kurmuş olacağız.

Belediye başkan aday adayı olmamdaki asıl maksadım belediye yönetimlerinde tek adamcılığı ortadan kaldırabilmek.

Bu yolla Kartalımızın senatosunu meydana getirmek suretiyle her karar aşamasında halkın doğrudan etkili olmasına sebebiyet verecek düzeni kurmak.

 

Mahalle Halk Meclisleri, Yürütme Kurulları ve Kent Konseyi

Halkın denetimine açık olmayan bir belediyecilik; ancak rantçılara hizmet eder.

– Toplumsal düzenin kuruluşu, yönetimi ve denetimine ilişkin politikaların saptanması,

– Kararların alınması ve uygulanmasına ilişkin politikaların saptanması,

– Kararların alınması ve uygulanmasına ilişkin çabaların eylemli olarak içinde bulunulması amacıyla, mahallelerde her apartman yöneticisini halk meclisi üyesi saymak suretiyle, mahalle halk meclisleri oluşturacağız.

Bu yolla, vatandaşları yönetime dâhil ederek, alınan kararların vatandaşlar nezdinde sahiplenilmesini sağlayacağız.

Böylelikle vatandaş, kendisinin tercihlerini yansıtan kararlar kapsamında yönetimde aktif bir biçimde söz sahibi olacak.

Mahalle halk meclisi kendi mahallesinin 19 kişiden oluşan yürütme kurullarını belirleyecek.

Bu yürütme kurullarının başkanları, İlçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nu meydana getirecek.

Mahalle Halk Meclisleri, Mahalle Yürütme Kurulları ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu vasıtasıyla, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız.

Kent Konseyinin yeni yapısı yoluyla, kent yönetiminde saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlayacağız.

Kent Konseyi, yeni belediye programlarını başlatmasına veya mevcut program ve hizmetlerin geliştirmesine katkı sağlayacak.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler, mutlak surette belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek.

Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştireceğiz.

Temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir akıl oluşturacağız.

Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkarak geliştireceğiz.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları uygulamaya sokacağız.

Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına yönelik çalışacağız.

Yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, Kartal’ı dolduran bütün halkın yararına olacak.

Türkiye’nin en önemli meselesi var olan kutuplaşmayı aşmaktır.

Biz kucaklaşan tüyü bitmemiş yetimin hakkını mutlaka soran olacağız.

 

Makama özel araç kullanımlarını kaldıracağız.

Üzülerek görüyoruz ki, belediyelerde bütçe kaynakları suistimal edilerek lüks ve pahalı araçlar satın alınmak suretiyle yerel yöneticilere tahsis ediliyor.

Bu da yetmiyor araç kiralama yoluna gidiliyor.

Milletin parasını israf etmeye ve hovardaca kullanmaya kimsenin hakkı yok.

Bizim kuracağımız belediyecilik sisteminde hiç bir taşıma aracı; özel işlerde, çalışma ya da tatil günlerinde makam veya personel servis aracı olarak kullanılmayacak.

Belediye başkanı da dahil olmak üzere hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına özel araç, arazi binek, jeep gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek.

Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında gerekli tedbirler alınacak.

Zira bu tür lüks, pahalı ve gösterişli makam araçlarının kamu görevlilerince kullanımı, kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, savurganlık ve israftan kaçınma, kamu yararına uygun olarak kaynakları etkin ve verimli kullanma gibi temel etik değerler açısından da çeşitli sorunlar ortaya çıkarmakta.

Bu nedenle, belediye başkanı da dahil olmak üzere bütün belediye görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranmalı ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla göstermeli.

Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren makam aracı kullanımını kesinlikle kaldıracağız.

 

Semt Konakları

Her mahalleye en az bir adet Sosyal Belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, her semtin farklı, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak için halkın eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlaşma hizmetlerine kadar pek çok hizmete daha hızlı, daha kolay ve kaliteli biçimde ulaşmasını sağlamak amacı ile semt konağı kuracağız.

Semt konakları bünyesinde;

– Tahakkuk ve Ödeme merkezi

– Sosyal işler birimi

– Bilgi Evi

– Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinin olduğu Umut Evi,

– Oyun Parkları

– Spor Alanları

– Aile Sağlığı Merkezi

– Çok Amaçlı Salon (Mahalle sakinlerinin taziyeleri kabul edebileceği, mevlit okutabileceği, taziye yemeklerinin verileceği, çocuklarının doğum günlerini kutlayabileceği, Sivil Toplum Kuruluşlarının konferans ve seminerler düzenleyebileceği bir salon.)

– Bu hizmet birimleri kapsamında yapılan eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal yardımlaşma hizmetlerinin tümünü belediye halkına ücretsiz olarak sunacağız.

 

Emekli vatandaşlarımıza dinlenme ve etkinlik evleri

Kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve güvencesiz çalışma biçimleri, insanca yaşanacak emeklilik dönemini tamamen ortadan kaldırmıştır.

Emeklilerin sorunlarını bir arada tartışıp çözüm arayabilecekleri “emekli dinlenme ve etkinlik evleri” kuracağız.

Açacağımız dinlenme ve kültür evi ile birlikte, emekli ve yaşlı vatandaşlarımız bir araya gelerek ikinci baharlarını yaşayacaklar.

Özellikle emeklilik ve yaşlılıkta, çocuklar büyüyüp evlerden ayrılınca, ana ve babalar için bitmeyen bir yalnızlık başlıyor.

Yeni kuşaklar, hızlı yaşamları içinde büyüklerini arayamaz oluyorlar.

Çocukluklarını, kalabalık ortamlarda geçirmiş olanlarımıza aranmamak pek zor geliyor.

Yalnızlık korkutuyor, hayatı çekilmez kılıyor.

Biz de hayatlarının ikinci baharını yaşayanları kent kalabalığı içinde yalnızlıktan kurtarmak için emekli vatandaşlarımıza dinlenme ve etkinlik evleri kuracağız.

Emeklilerin ve yaşlı insanların kentte yaşamalarını kolaylaştıracak, güven içinde hareket edecekleri düzenlemeler yapacağız.

 

Manevi Evlat Projesi

“Manevi Evlat” projesiyle; kimsesiz, hasta ve bakıma muhtaç duyan yaşlılar için teknoloji destekli, evde bakım hizmetleri sunacağız.

Bakıma muhtaç ve çoğunlukla yaşlı kişiler için sunulan bu elektronik sistemle, ihtiyaç anında tek bir düğmeye basarak çağrı merkezleriyle direkt olarak iletişime geçilebilecek.

Belirtilen ihtiyaca göre, Akıllı Yaşlı Bakım Merkezi Ekiplerimiz, yaşlı ve hastaları ziyaret edecek.

Sağlık hizmetlerinden, evin temizlenmesi ve tamiratı, sıcak yemek ve kişisel bakım olmak üzere banyo, tıraş, tırnak kesimi her türlü ihtiyaca cevap verilmeye çalışılacak.

Evlere kurulan elektronik sistemin en önemli özelliği; acil durum butonları, akıllı ilaç kullanım kutuları gibi birçok akıllı sistem ile uzaktan yaşlının tansiyonu, nabız ve kalp atışları, şekerinin ölçümlerinin sağlanacak.

Tıbbi gereklilik halinde sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından yetkililere online olarak iletilecek.

Sistem aynı zamanda yaşlının ev içerisinde düşmesi gibi durumlarda titreşimlere duyarlı bel ünitesi ile çağrı merkezine anında sinyal gönderecek ve çağrı merkezi yaşlı destek ekiplerini oraya yönlendirecek.

Evdeki muhtemel gaz, duman, yangın, su kaçağı ve güvenlik sorunları gibi durumlarda anında ilgili olunan birime iletilecek.

 

Sağlıklı Yaşam Köyleri

En güzel yaşamayı büyüklerimizin, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın hak ettiğine inanıyoruz.

Onların geçmiş özlemlerini ve tüm ihtiyaçlarını göz önüne alarak, Sağlıklı Yaşam Köyleri kuracağız.

Ülkemizin en temiz havasına sahip konumlarda hayata geçirilecek köy projemiz büyüklerimizin, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sağlıklı, aktif ve sosyal bir hayat sürmesini sağlayacak.

Sağlıklı yaşam köylerimizde, hastane sonrası, hastane tedavisi sonlanmış ama evde bakım güçlüğü çekilen, tıbbi bakım ağırlıklı, fiziksel tedavisi kısıtlı ve yatağa bağımlı, hastalıkları nedeniyle özel bakım gereksinimi duyan vatandaşlarımıza yönelik uzman doktor-hemşire ve yaşlı bakım personeli ile hizmeti vereceğiz.

Hem bakıma muhtaç hastalara hem de yakınlarına huzur getireceğiz.

 

Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezleri

Engelli bireyler kadar ailelerinin de sosyal yaşama daha fazla katılabilmesi için Mahalle Semt Konakları bünyesinde Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezleri kuracağız.

Proje sayesinde, aileler, engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakıp, kendilerine vakit ayırabilecek.

Engelli vatandaşlar, tesiste düzenlenecek kurslar ve çeşitli etkinliklerle uzmanlar eşliğinde keyifle vakit geçirme, güvenli ve modern bir ortamda sosyalleşme imkanı bulacak.

Engelsiz bir kent meydana getirmek için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakârlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bu anlayışla kuracağımız merkezler sayesinde; engelli çocuğunu, eşini, anne ya da babasını yalnız bırakmamak adına evinden dışarı çıkamayan, sosyal hayata katılamayan, işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız.

Artık yakınlarını güvenle emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller var olacak.

 

Engelli çocuklarımızın tedavilerini üstleneceğiz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle, Kartal’da yaşayan ve maddi durumu yerinde olmayan engelli çocukların bütün tedavi süreçlerinde yanlarında olacak ve giderlerinin tamamını karşılayacağız.

Bu projeden faydalandırmak için aranılan koşullar :

– 0-18 yaş arasında olmak,

– Doğuştan veya hastalık nedeniyle kalıcı kayba uğramış olmak,

– Kartal’da ikamet ediyor olmak.

Bu proje kapsamında

– Muayene,

– Tetkik,

– Tedavi,

– Ameliyat

hizmetleri desteklenecek.

 

Kanser Hastalarına Umut Işığı Olacağız.

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen kanserle tıbbi mücadelenin yanı sıra insani mücadele programı başlatacağız.

Bu hastalığa göğüs germenin en büyük kaynağı umuttur.

Kanser hastalarının yaşadığı tüm fiziksel tedavi süreçlerinde yanlarında, ruhsal yaşantılarına destek olacağız.

Moral ve motivasyonlarını sağlayarak, tedavi sürecinin olumlu etkilenmesine katkı sağlayarak, beraberce yüklerini hafifleteceğiz.

Onların hayata tutunmalarını sağlamaya gayret edeceğiz.

Kemoterapi süreçlerinde hastalarımızın yanında bulunmak refakatçi olarak onları yalnız bırakmamak, kan ihtiyaçlarını karşılamak ve bu tüm zorlu süreçte varlığımızı yanlarından esirgemeyerek tüm gerekli motivasyonları sağlayacağız.

Moralin hakim olduğu bu hastalığın üstesinden hastalarımızla birlikte gelmiş olacağız.

Hastalarımızın öz güvenini sağlamlaştıracağız.

Üniversitelerin sosyal hizmetler bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ile sürekli çalışma ortaklığı içerisinde olacağız.

 

Aile Danışmanlık Kurulu

Çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp alanlarından birinde en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitimi tamamlamış kişilerden meydana gelen Aile Danışmanlık Kurulu oluşturacağız.

Bu kurul çalışmalarını mahalle semt konaklarında kendilerine tahsis edilen bölümlerde yürütecek.

Danışmanlarımız, aile bireyleriyle tek tek ya da bir arada görüşerek;

– Evliliğe hazırlık terapisi

– Evlilik ve çift terapisi

– Boşanma sürecinde ya da sonrasında çiftlerin çocuklarına yönelik psikolojik destek verecekler.

– Kişinin kendiyle iç iletişimini sağlıklı bir düzene oturtmasına,

– Bireylerin duygu ve düşüncelerini daha açık ifade etmesine yardımcı olacaklar.

– Psikologlarla beraber bireysel terapiler uygulayacaklar.

– Resmi kayıtlara göre artış gösteren genç boşanmalar, evini/ailesini terk, aile içi şiddet, madde bağımlılığı vb. sorunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda ücretsiz seminer ve paneller düzenleyecekler.

– Maddi olanağı bulunmayanlara ihtiyaç duymaları halinde hukuki hizmet desteği sağlanması, ücretsiz avukatlık hizmetinden yararlanmak ve Aile Danışmanlığı kapsamındaki hukuki sorunları hakkında bilgilendirmek için, İstanbul Barosu’na bağlı en yakın adli yardım bürosu ile iletişimi sağlayacaklar.

Kurul özel değerleme gerektiren konularda haftalık vaka değerlendirme toplantıları yaparak, ortak akıl kullanmak suretiyle problemli halin çözümüne katkı sağlayacak, gerekirse harici çalışma ve araştırmalar yapacak.

 

Evde Bakıcı Yetiştirme Projemiz

İlçemizde yaşayan işsiz genç kız ve ev kadınlarını uygulamalı eğitim merkezlerimizde eğitip, meslek edindirerek evde çocuk bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nitelikli personel açığının ortadan kalkmasına katkı sağlayacağız.

Bu yolla meslek sahibi çocuklu kadınların dışarıda çalışmaları halinde çocuklarına baktırabilecekleri nitelikli eleman yetiştirmiş olacağız.

Beraberinde mesleği olmadığı için çalışmayan ev kadınlarını, genç kızları meslek sahibi yaparak, dışarıda çalışan kadınların evde bırakmak zorunda kaldıkları çocuklarının bakım ve eğitimi konusunda kaliteli hizmet alma imkanı meydana gelecek.

Çocuk sağlığı, gelişimi, psikolojisi gibi 0 – 6 yaş grubu çocukların sağlıklı büyümesini ilgilendiren alanlarda eğitimli kişiler yetiştirerek yeni nesillerin yaşam kalitesini artıracağız.

Belediye ve belediyeye bağlı şirketler kanalıyla eğitilen çocuk bakıcılarına ait bilgileri içeren bir veritabanı oluşturacak ve kurulacak bir merkezle ilçemizde yaşayan çalışan kadınlara evde çocuk bakım ve eğitim elemanı bulma konusunda yardımcı olacağız.

 

Her mahalleye yeterli sayıda kreş açacağız.

Yaşadığımız dönemde, hem ekonomik, hem de psikolojik anlamda kadının çalışması bir zorunluluk.

Artık çekirdek aileler halinde yaşıyoruz ve sorumluluğun büyükanne, dede, teyzeler, halalardan oluşan büyük aile içinde paylaşım dönemi bitti.

Çocuk bakımı, çocuğun güvenilir ve kaliteli bir yerde zaman geçirmesini sağlamak yaşadığımız şehirde çok zor.

Bir kadının yaşadığı toplum için verimli bir birey olabilmesi, üreten konuma geçebilmesinin ilk adımı,çocuğunu bırakabileceği emin bir yer olduğundan şüphe duymamasından geçiyor.

“Her mahallede yeterli sayıda kreş” projesini hayata geçireceğiz.

Kartal’da yaşayan kadınların ve ailelerin daha iyi, huzurlu bir yaşama kavuşmasını sağlayacağız.

Evine yakın, emin, kaliteli hizmet alabileceği bir kreş olduğunu bilen her kadın, tereddüt etmeden çalışma hayatında yerini alıp, hem birey olarak daha mutlu bir insan, hem de toplum içinde üreten konumuna yükselecektir.

 

Ekolojik Çiftlik Kreşleri Kuracağız.

Avrupa Birliği “Eco Farm Kindergartens” Ekolojik Çiftlik Kreşleri projesi kapsamında Kartalımızın tarıma elverişli alanlarında, Avrupalı proje ortaklarımızla doğadaki 4 element olan hava, su, toprak ve güneş konusunu kapsayacak kreşler kuracağız.

Kreşteki çocuklarımız bu konuda inceleme ve çalışma yapacak.

Çiçekler ve polen yapan böcekleri çocuklarımızla mercek altına alacağız.

Çocuklarımız, arı evi ve seraları inceleyip, ağaç ve çiçek dikecek.

Kreş bahçesinde bir çiftlik hayvanları yetiştireceğiz.

Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünler üreteceğiz.

Kreş öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte bahçede sebze ve meyve yetiştirecek.

Hasat edilen ürünleri pişirmesini öğrenecekler.

Bu yolla, çocuklarımıza organik ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğu aşılanacak.

Tüm ortak ülkelerin kreşlerinde gerçekleşecek olan faaliyetlerin sonunda yapılacak olan çalıştaylarda tüm ortak ülkeler bu faaliyetle ilgili sunum yapacak.

Bu yolla ilçemizi ve kreşimizi başta Avrupalılar olmak üzere dış dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız.

 

Şiddete maruz kalan kadınlar için ilk adım istasyonları ve barınma evleri açacağız.

Kadınlarımızın yaşam alanlarını tehdit eden şiddete karşı çok yönlü mücadele vereceğiz.

Belediye yönetiminde, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapacağız.

Bütçe, performans planı, faaliyet raporlarını kadınlar tarafından takip edilebilecek bir açıklıkta paylaşacağız.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli araçlar olan kadın danışma merkezleri, ilk adım istasyonları, acil destek hatları vb. çalışmalarını bağımsız kadın örgütleri ile ortaklaşa yürüteceğiz.

Kadın örgütleri ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin sistematik olarak sürdürülebilmesi için kurumsal bir mekanizma olan eşitlik birimlerinin norm kadrosunu tanımlayacağız.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayıp hayata geçireceğiz.

Kent konseyleri ve belediyelerin insani yardım ve uluslararası koruma alanındaki sorumluluklarının tanımlanmasını ve kamu bütçesinden kaynak ayrılmasını, kaynakların kullanılmasına ilişkin sivil toplum denetimi ve şeffaflık mekanizmalarını kuracağız.

Kadınların gitmekten çekince duymayacakları ve özellikle engelli kadınlar için de ulaşımının kolay olduğu yerlerde dayanışma merkezleri açacağız.

Kadınların kural ihlali sebebiyle sığınaklardan çıkışlarının yapılması gerektiği durumlarda “disiplin suçu” kaydı tutulması kadınların bir daha başka hiçbir sığınakta kalamamalarına yol açmaktadır.

Bu nedenle bu durumlarla karşılaşıldığında çıkış işlemlerini disiplin suçu olarak nitelendirmeksizin yapacağız.

Sığınaklarda kalan, çalışan ve küçük yaşta çocuğu olan kadınlar çocuk bakımı nedeniyle iş yaşamında zorluklar yaşamaktalar.

Bu nedenle 0-3 yaş arası çocuklar için kreş sayıları ve kotaları arttırarak, çocuk bakımı için kadınların çalışma yaşamını etkilemeyecek destek mekanizmaları sağlayacağız.

 

Çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz.

Sermaye düzeninin en acımasız sonuçlarından biri de, çalıştırılan çocuklardır.

Türkiye’de yarısı tarım sektöründe olmak üzere aile geçimine katkı sağlamak için çalıştırılan bir milyona yakın çocuk işçi var.

Binlerce çocuk her yıl okul yerine atölyelere, fabrikalara, tarlalara çalışmak için gidiyor.

Bu çocuklar yaşamayı ve okumayı hak ettikleri halde, ağır sömürüyle, iş kazaları ve ölümle karşı karşıyalar.

Çalıştırılan, çalışan, bu nedenle bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimiyle güvenliği tehlike altında bulunan çocuklarımızın korunması ve bunlara hizmet sunulması amacıyla çocukların takibi ve denetlenmesi için Mobil Ekipler oluşturacağız.

 

Çalıştırıldığı tespit edilen kız veya erkek çocuklar derhal muhafaza altına alınarak belediyemizin Kimsesiz Çocuk Eğitim ve Muhafaza Merkezleri’ne teslim edilecektir.

Teslim edilen çocuk ile görevli meslek elemanı tarafından yapılacak görüşme sonucunda çocuğun veli/vasi veya birinci derecede yakınlarından biri ile temas kurularak, kuruluşa davet edilip çocuğu teslim alması sağlanacaktır.

Çocuğun veli/vasi veya yakınlarının tespit edilememesi halinde ya da tespit edilip kuruluşa davet edilmesine karşın çocuğu teslim almak üzere gelmemesi halinde belediyemiz bünyesinde kurulacak olan, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu veya sokak alışkanlığına göre Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne yerleştirilecektir.

 

Gençlerimizin geleceklerinin çalınmasını önleyeceğiz.

Gençlik, kentin yaşam hızı ve akışı içerisinde en fazla gözle görünen, kentin kendisi ve diğer unsurlarıyla temas eden insanlarıdır.

Bir kenti kent yapan en önemli unsurlardan biri, o kentin gençleridir.

Üniversite öğrencileri, okulları dışındaki kent yaşamından, sosyal, kültürel olanaklardan yoksun.

Gençlerin önünü açmayan alt yapıya önem vermeyen, etik değerlere saygı duymayan hiçbir kurum ve kuruluş gelecek planları yapamaz.

Bütün eğlence kültürünün alışveriş merkezleri tarafından belirlendiği bir kentte genç kalınabilir mi?

Bu nedenle :

– Hayallerini ve yaşamlarını tasarlayacakları, politik özneler olmaya hazırlanacakları kendi meclislerini kurmalarını destekleyerek, kent yönetiminde temsil edilmelerini sağlayacağız.

– İstedikleri ve gereken bütün sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, eğlence olanakları ve tesisleri kuracağız.

Gençliği yaşamak haktır, gençlik gelecektir, gençlik bizimle kent yönetimine doğrudan katılacak.

Gençlerimizin umutlarını yaşatacağız.

Kartalımız onlarla birlikte özgürleşecek.

 

Uygulamalı Mesleki Eğitim Projemiz

Başta engellilerimiz olmak üzere günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılacak.

Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanacak, daha sonra anketler Kartal’ ın çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenecek.

Program sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve Kartal’ ımızın önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanacak.

Sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğinioluşturacak.

Kurulacak uygulamalı meslek eğitim merkezlerinde, Kartal’ımızın istihdam yapısı güçlendirilecek.

 

Yaşlı ve Hastalara Evde Bakım Projesi

Sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, ancak huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların, kendi bulundukları sosyal çevreden ayrılmadan, evde bakım hizmetine ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Bu projede amaç; evde bakım hizmetini yerine getiremeyen ve sağlık sorunlarıyla birlikte maddi yoksunluk içinde olan bu vatandaşları kötü yaşam koşullarından kurtarmak daha sıhhi ortamlar sağlayabilmektir.

Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılara hizmet verilirken; sosyal güvencesi olmayan, kirada oturan, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, yardıma muhtaç kişilere istihdam alanı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu kişiler, Uygulamalı Meslek Eğitim Merkezlerimizde eğitim gören kursiyerler arasından seçilip, yaşlılara evlerinde bakım ve temizlik hizmeti verecekler.

Evde Bakım Hizmeti Verilecek Yaşlı Vatandaşlarımıza;

– Evlerinde 4 temizlik personeli ile her gün belirlenen vatandaşların evleri temizlenerek, yemekleri yaptırılacaktır.

– Aynı evlere 2 hemşire ile ziyarette bulunarak sağlık tarama hizmeti verilecektir.

– Aynı kişilere 1 berber/kuaför ile ayda 1 defa 1 berber/kuaför hizmeti verilecektir.

 

Halk kart

Sosyal yardım lütuf değil görevdir.

İlçemizde çok ciddi manada ihtiyaç sahibi var.

Evine ekmek götürmekte zorluk çeken aileler var.

Göreve gelir gelmez belediye içerisinde fuzuli harcamaları azaltarak yapacağımız tasarruf ile elde ettiğimiz kaynağı halka aktaracağız.

Tasarruf edip biriktirdiğimiz bu parayı yine sahibi için yani halk için kullanacağız

 

Dar gelirli ailelere her ay düzenli olarak 500 TL’ye kadar nakdi yardım yapılacağız.

Kartlara 500 TL yükleyerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Yardım yaparken asla ayrım yapmayacağız.

İnsanlarımızın yaşamaktan onur duyacağı sorunsuz bir ilçe oluşturacağız.

 

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Projesi

Kartalımızda küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere geçişle birlikte, yeni doğan ihtiyaçları karşılayacak profesyonel bina ve site yönetim hizmetlerine de ihtiyaç doğdu.

Bu hizmetlerin doğru ve güvenilir yönetilmesi hem yapılan yatırımın geri dönüşü, hem de gayrimenkulün değerini korumak için bir zorunluluk haline geldi.

Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazandı.

Bina ve Toplu Yapı yönetimi hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan güvenlik hizmetleri de bina ve toplu yapı giderlerinde önemli bir paya sahip hale geldi.

Bu nedenle belediye iktisadi işletmelerimiz üzerinden hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle sağlayan Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği hizmeti vereceğiz.

 

Binaların yerinde dönüşümü

Bütün ülkeyi saran ve “kentsel dönüşüm” olarak adlandırılan ancak kentsel yıkıma yol açan uygulamalarla halkın varlıkları talana açılmış durumda.

Kent planlarını rant kazanma aracı olmaktan çıkaracağız.

Halkın “müşteri” olduğu, toplum yararı yerine palazlanan güçleri kollayan çarpık kentleşmeyi ortadan kesinlikle kaldıracağız.

İnsanı, çevreyi ve doğal yaşamı yok sayan, para kazanma hırsını her türlü toplumsal, insani değerin önüne koyan anlayışın bütün izlerini yok edeceğiz.

Piyasa güçlerinin kentler ölçeğinde egemen olduğu arazi rantına endekslenmiş yağma ekonomisini ortadan kaldıracağız.

Kentsel yeşil alanları, halkın bir araya geleceği sosyal alanlar olarak düzenleyerek, sokaklara, mahallelere sosyal kimlik kazandıracağız.

Konut alanlarını rant çevrelerinden kurtararak; halkın yaşamını nitelikli yerleşim yerlerinde, planlı kentsel gelişme içinde sağlayacağız.

Eski ve dayanıksız yapıların yerine, konut ve iş yeri sahiplerinin arsa payları azaltılmadan yeni binaların inşa edilmesi amacıyla, yenileme yoluyla yerinde dönüşüm projesi uygulayacağız.

Dönüşüm projesine dâhil olabilecek yapı ve mevkileri kent konseyi yürütme kurulunun gözetiminde belirleyeceğiz.

Tamamı ile risk taşıyan yıpranmış, eskimiş veya fay hatları üzerinde sağlıksız koşullarda inşa edilmiş binalar önceliğimiz olacak.

Yeniden inşa olacak eski yapılar, mahalle halk meclisi yürütme kurullarının gözetiminde, teminat mektubu ya da iş bitirme sigortası poliçesi ibraz etmek suretiyle yıkılarak yerlerine daha dayanıklı ve güncel koşullara uygun yeni daireler yapılacak.

Bu süre zarfında mevcut ev sahiplerine dilerse kira yardımı dilerse de yeni konuta sahip olabilmek için ortaya çıkacak değer farkı için kredi destek, danışmanlık hizmetleri verilecek.

Yerinde dönüşüm projesinin amacı yapıları mevcut oldukları konumlarda yenilemek olacak.

Asıl amaç daha modern ve dayanıklı binalar inşa ederek bir bakıma da çarpık kentleşmenin önüne geçebilmektir.

Önemli olan yerinde dönüşüm projelerinde değerlendirilecek yapılara konusunda uzman ve art niyetsiz görevli kişilerin el atmasının sağlanması olacak.

Karar aşamasında da gerekli bütün tahkikatların yapılması ve raporlanması hizmeti konut sahiplerine tarafımızca sunulacak.

Mahalle meclislerinin onayı alınmadan hiç bir surette yenileme projesi uygulanmayacak.

 

Şehir Yönetim Planlarımızın tamamını Afetlere ve Depremlere duyarlı hale getireceğiz.

İlk olarak risk durumu analizlerini güncelleyeceğiz.

Bu çalışma kapsamında zemin açısından riskli mahalleler ve yapıları tespit ederek, gelecek senaryolarını hazırlayacağız.

En riskli yapıları hızla tespit ederek, mikro bölgeleme çalışmaları yapacağız.

Kısa vadede depremde yüksek riskli binaların tasfiyesi ve yeniden yapımına ilişkin stratejimizi, halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik Acil Eylem Planımızı mahalle halk meclisleri ve kent konseyi yürütme kurulları ile değerlendirmeye alacağız.

Buna göre:

– Yüksek risk taşıyan yapıları boşaltıp ve yıkacağız,

– Yıkılan yapılarda oturanlara kalıcı-geçici öneriler sunacağız,

– Tahliye koridorlarını açacağız.

– Toplanma alanlarının yeterliliğini gözden geçireceğiz.

– Geçici Yerleşim Alanlarını yenileyeceğiz.

– kamu binaları için ilgili kurumlara uyarı göndereceğiz.

– Yanıcı-patlayıcı madde depolayan alanları taşıyacağız

– Acil yardım noktalarını yenileyeceğiz,

– Tıkanacak yollar ve kurtarma güçlüklerini, tahliye ve kurtarma planları yenileyeceğiz.

 

Çöp Atıkları ve Geri dönüşüm

Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmak maksadıyla, mutfak çöpü, cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir hale getirip, aynı zamanda katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engelleyeceğiz.

Bu çalışmaya, binaların iç ve dış cephe temizliklerini bedelsiz olarak üstlenmek suretiyle başlayacağız.

Beraberinde önceden rulo halinde verdiğimiz farklı renklerde çöp poşetlerine konulacak olan, mutfak, kağıt, naylon, metal ve cam olmak üzere ilgili renklere ait çöplerin bina içi günlük bakım ve temizliğini yapan görevlilere teslim edilmesini talep edeceğiz.

İlgili görevliler teslim aldıkları çöpleri ilgili cadde veya sokakta inşaa edilmiş ve renklerine göre ayrıştırılmış kuyu düzeninde yapılmış kapsül kazanlara atacak.

Mutfak çöpü, kazan içerisinden ilaçla sulandırılarak alttaki foseptik çukuruna aktarılacak, burada bakterilerden arındırılmış berrak su haline getirilmiş olan su, binanın bulunduğu cadde ya da sokakta fıskiye yoluyla gece saatlerinde yeşil alan sulandırılmasında kullanılması yoluyla kesin atıksız olarak yok edilmiş olacak.

Diğer kağıt, naylon, metal ve cam çöp kazanları ise kazanlarda piston yoluyla sıkıştırılarak balya haline getirilecek ve bu yolla kazan tartı fişi ile hurda alıcısı firmaların kendi araçları ile tahliyesi yoluna gidilecek.

Hurda satışından elde edilen kazanç ilgili cadde ya da sokağın geliri sayılacak.

Bu yolla belediye bütçesinin yaklaşık üçte birine tekabül eden harcamadan tasarruf edilmiş olunacak.

Hurda satış hasılatı ve harcamadan tasarruf edilen bütçe payı karşılığında, binaların asansör, elektrik panosu ve tesisatı, kalorifer araçları ve tesisatı, baca temizliği hizmet bedelleri bu gelirden mahsup edilecek.

Bu branşlarda çalıştırılacak personel, ilçe içerisinde ikamet eden işsiz ve mesleksiz vatandaşlarımızdan, İş-Kur üzerinden bize ait uygulamalı eğitim merkezlerinde yetiştirilecek ve istihdam edilecek.

Bu yolla bir yandan, binalar kamu güvenliği kapsamına alınmış olacak, diğer yandan da ilçe insanının iş ve meslek sahibi olması sağlanacak.

 

Geri Dönüşümde Kart Projesi

Proje kapsamında konulacak olan çöp kazanlarına atılan alüminyum kutu, cam ve pet şişeler, ampüller ile hem geri dönüşüme katkı sağlanacak hem de Kartal Geri Dönüşüm Kart’a yükleme yapılarak ay sonları vatandaşlara kart hafızasında toplanan atık bedeli ilgilinin banka hesabına havale yoluyla ödenecek.

– Alüminyum kutu ve pet şişeler aynı makinaya atılacak.

– Cam şişe ve ampüller ise ayrı makinaya atılacak.

– Ayrıca projedeki takip sistemiyle de belirli miktarlarda atanlara, ayrıca ödüller verilecek.

kullanılmış cam ambalajların ve diğer ambalaj atıklarından (metal, plastik, kağıt-karton ve kompozit) ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüştürülmesi ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanarak, model bir toplama sisteminin oluşturulmasını sağlanacak.

 

Ev Tipi Rüzgar ve Güneş Türbini

Rüzgar ve güneş enerjisi panellerini kendi yetiştirdiğimiz teknik personel yoluyla apartmanlarımıza maliyet bedelleri ile kurarak binalarımızda kullanılan elektrik harcamalarında büyük tasarruf sağlayacağız.

Rüzgar ve güneş yenilenebilir, sürdürülebilir ve ekolojik bir enerji kaynağıdır.

Rüzgar kendi bünyesinde yoğun bir kinetik enerji taşımaktadır.

Rüzgar inşa edilen türbinin kanatlarına çarptığında taşıdığı kinetik enerjinin yarısını türbin kanatlarına bırakır.

Kanatlar çarpma etkisiyle hareket etmeye başlar ve kinetik enerji mekanik enerjiye dönüşmüş olur.

Kanatların dönmesiyle birlikte çalışan vantilatör enerjiyi depolar ve böylece elektrik enerjisi üretilmiş olur.

Rüzgar ve güneş enerjisi doğa dostu bir enerji kaynağıdır.

Kullanımı ve üretimi sırasında kirliliğe sebep olan herhangi bir gaz salınımına neden olmamaktadır.

Bu nedenle temiz enerji kaynakları arasında yer alır.

Doğal kaynak kullanımı ile elde edilen bir enerji türü olduğu için kurulumunun yapıldığı bölgeleri dışarı bağımlı kılmaz.

Kişisel konut ve işletmelere ise enerji sarfiyatı konusunda büyük oranda tasarruf sağlar.

Bu panelleri kendi uygulamalı eğitim merkezlerinde hep birlikte el el ele vererek üreteceğiz.

Bir yandan da işsiz ve mesleksiz vatandaşlarımızın iş ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlayacağız.

Böylelikle enerjimizi kendimiz üretmiş olacağız.

Sonrasında da göklerden büyük Atatürk’ ün gülümsemesini seyredeceğiz.

 

Sağlıklı kurban kesimine kesin çözümler geliştireceğiz.

– Kurbanlık hayvanların kent merkezine girişini engellemek,

– Yaklaşık bir ay sağlıksız ortamlarda hayvanları iyice yorup hırpalamamak,

– Kurbanı yetiştirildiği vilayette yerinden oynatmadan ve yaklaşık şehrimizde satılanın yarı fiyatından daha az bedelle daha ucuza mal etmek,

Maksadıyla, bina yöneticileri nezdinde oluşturulan kurban ortaklıkları üzerinden alınan siparişler doğrultusunda, Kars, Erzincan, Erzurum gibi kurbanlık yetiştirme konusunda uzman şehirlerde belediyemize ait iktisadi işletmeler üzerinden kurulacak kurbanlık hayvan yetiştirme ve kesim merkezlerinde dini icaplara uygun şekilde kesimlerini vekaleten gerçekleştireceğiz.

Daha sonra kurbanlık hisseler, sağlıklı ambalaj kutularına mühürlenerek konulacak ve en geç bir hafta içerisinde kurban sahiplerine bina yönetimi aracılığıyla ulaştırılacak.

Bu yolla hem sağlıklı, hem de hesaplı kurbanlar adeta hayvan katliamına dönüştürülmeden sağlanmış olacak.

Zira, sağlık kontrollerinden geçirilmeyen kurbanlıklar hastalık yayabilir.

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hayvan satın alırken gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediğini araştırmaktır.

Biz bu araştırmaları sizin yerinize üzerimizdeki kamu sorumluluk bilinciyle yerine getireceğiz.

 

Keza, gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile oluşacak temas ise kişilere, kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, gibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilmekte.

 

Hafif Raylı Sistemler – Tramvay

İlçemizde taşımacılık ile uğraşan esnafın güzergahı dışında, bilhassa yaşlıların, engellilerin, hastaların ve öğrencilerin taşıma hizmetlerinin karşılanması maksadıyla belediyemizin kullanımına ve bakımına verilmiş olan yollar üzerinde hafif raylı sistemler kuracağız.

Tramvaylarımız, diğer ulaşım araçları ile aynı alanı kullanacaklar.

Mevcut karayoluna aynı seviyede döşenen raylar üzerinde hareket edecekler.

Tramvay yolları inşa edilirken çok büyük çaplı kazı ve inşaat çalışmaları gerekmediği için maliyet açısından diğer sistemlere oranla oldukça ucuza mal edeceğiz.

Öncelikli işimiz, toplumsal bir hak olan yaygın ve hesaplı toplu taşıma olanaklarını geliştirmek olacak.

Yerel yönetimler kar amaçlı şirketler değil, hizmet üreten halk kurumlarıdır.

Belediyecilik toplumsal bir hizmettir, piyasa mantığıyla yapılamaz.

İlçe içi ve dışı taşımacılığın birbiriyle uyumlaştırıldığı toplu taşımacılık uygulaması başlatacağız.

Taşımacılıkta banliyölere eğilen bir belediyeciliği ortaya çıkaracağız.

Ranta, rantiyeye sırtımızı döneceğiz.

Kent trafiğini yoluna sokacağız.

Otomobil ve minibüsler ile hafif raylı sistem olarak tanımlanan tramvaylar birbirlerinin alternatifi olarak değil birbirlerinin tamamlayıcısı olarak ilçemizde çalışacaklar

Hiç bir şekilde mevcut esnafın ekmeğiyle oynanmayacak.

Hatta bu esnafın uygun görmesi halinde onların da katılımıyla bu sistem genişletilebilecek.

Kullanacağımız tramvay sisteminde, durak olarak mevcut otobüs durakları veya onlara benzer basit tesislerden faydalanacağız.

Bu yolla, toplu taşımada mahalleler, semtler ve okullar arasında ayrım yapmayarak, ulaşımı halkın gereksinimleri doğrultusunda düzenleyeceğiz.

Ulaşımın 24 saat halka hizmete açık olmasını sağlayacağız.

 

Bisiklet Yolu Projemiz

Günlük hayatta bisiklet sürdürülebilir ulaşımın önemli bir parçası.

Çünkü ucuz, kirletici olmayan, kullanıcıların sağlığı ile kentsel yaşam kalitesi için de faydalı bir ulaşım sağlıyor.

Bisiklet sadece sevilen, sosyal ilişkileri güçlendiren, boş zaman için bir eğlence ve spor aracı değil aynı zamanda günlük yaşam için de pratik bir ulaşım aracı.

Bisikletin yaygın kullanımı, beraberinde hem bireysel, hem de toplumsal bir dizi fayda ortaya çıkarıyor.

Öncelikle birçok insan için düzenli fiziksel aktivite sağlayarak, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıkların riskini azaltarak sağlık kazanımlar meydana getiriyor.

Bu nedenle, ilçemizde rahat kullanılabilir, toplu taşıma sistemi ile entegre bisiklet yolları inşa edeceğiz.

Bisiklet yollarına yapacağımız yatırımlar sayesinde ilçemizde bisiklet sayısı araba sayısını geride bırakacak.

Ana hedefimiz, bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak, ‘sağlıklı nefes alınabilir şehir’ oluşturmak.

Ortalama bir vatandaşın ilçemizde günde 3 kilometre bisiklete binmesini hedefliyoruz.

Kartalımızı “dünyanın en bisiklet dostu şehri” haline getireceğiz.

Spor amacıyla yaygın kullanılan bisikletin, ulaşım amaçlı yaygın kullanılmasını da sağlayacağız.

Bu yolla doğal kaynakların tüketimini azaltarak, enerji verimliliği sağlayacağız.

Altyapı maliyetlerini düşürerek, temiz hava ve hareketlilik sağlayarak kent merkezlerine ekonomik canlılık getireceğiz.

Belki Dünya’yı tek başına bisiklet güzelleştirmeyecek ama bisiklet olmadan da Dünya güzelleşemeyecek.

 

Engelsiz Orman Projemiz

İlçemizin ormanlık alanlarında, kitlesel ihtiyaçlar ve aynı anda birden fazla ihtiyaç halinde çocuk ve bireye hizmet vermek amacıyla Engelsiz Orman Projesi kapsamında Terapi ve Rehabilitasyon Havuzu, Hipoterapi alanları, Engelsiz Oyun alanları, Fiziksel Beceri ve Koordinasyon alanları, Engelsiz Kamp alanı, Doğa’da Yaşam alanları ve buna benzer alanlar meydana getireceğiz.

Kuracağımız sistem dahilinde ilgili proje içerisinde inşa edilecek yapılar, kulüp veya üyelik sisteminde çalışan bir sosyal tesis olarak hizmet vermeyecek.

Tüm uygulamalar engelli çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri ile engelsiz çocukların sportif ve rekreasyon gelişimleri için kullanılacak.

Engelli çocuklardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

 

 

 

 

 

Yorum Yazın