MESUDİYELİLER MADEN SAHALARI İÇİN ORTAK MÜCADELE KARARI ALDI

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde faaliyet gösteren  7 üst düzey STK ve Ordu Mesudiye Gazetesi, 17 Eylül 2020 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce Ordu geneli ve Mesudiye’de yapılacak 9 adet maden arama ruhsat ihalesinin, bölgede yaşayan halkın görüş ve onayı alınmadan gerçekleştiriliyor olması nedeniyle,  temsil ettikleri 320 bin Mesudiyeli adına  ihalenin yapılmaması için ortak hareket edeceklerini, bu mücadele için Ordu ilinin tüm dernekleri ve Mesudiye köy dernekleriyle işbirliği içinde, onları da bu mücadeleye davet edeceklerini açıkladılar.

 

ORMESHA: Ordu’nun Mesudiye ilçesinde faaliyet gösteren Mesudiyeliler Derneği, Mesudiye Dernekler Federasyonu, Mesudiyeliler Vakfı, Mesudiye Geliştirme Vakfı, İstanbul Mesudiye Spor Kulübü, Mesudiye Çevre Derneği ve Ordu Mesudiye Gazetesi;
17 Eylül 2020 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce Ordu genelinde 9, Mesudiye’de yapılacak 2 adet maden arama ruhsat ihalesinin, maden sahalarında yaşayan insanlara bilgi verilmeden, görüş ve onayları alınmadan gerçekleştiriliyor olması,
ihaleye çıkarılacak alanlarda hangi maden kaynaklarının işletileceği, hangi yöntemlerle ayrıştırılacağının belirtilmemesi nedeniyle, 7 kurum ve temsil ettikleri 320 bin Mesudiyeli adına bu ihalenin yapılmaması için ortak hareket edeceklerini, yasalara ve yönetmeliklere uymak, milli değerlere saygı göstermek koşuluyla mücadele sürdüreceklerini, altına imza attıkları ortak basın bildirisiyle Mesudiye, Ordu ve Türkiye kamuoyu ile paylaştılar. 
Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı Onursal Başkanı ve Ordu Mesudiye Gazetesi Yazarı Op. Dr. Aydın Özgül‘ün yönettiği üç ayrı toplantı sonunda bildiriyi; Mesudiyeliler Derneği adına Başkan Özat Özsoy, Mesudiye Dernekler Federasyonu adına Başkan Adnan Yılmaz, Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı adına Başkan Ahmet Ali Şengönül, Mesudiye Gelişme Vakfı adına Başkan Halil Çakır, İstanbul Mesudiye Spor Kulübü adına Başkan Yüksel Şener, Mesudiye Çevre Derneği adına Başkan Merdan Özer, Ordu Mesudiye Gazetesi adına İse Sefai Uzunyurt imzaladılar.
Basın bildirisinde; “Mesudiye, M.Ö 2 bin yıllarında faaliyet gösteren Hitit Devleti’nden beri tarih sahnesinde var olan, Ordu ve Karadeniz’in Türkleşmesini sağlayan Hacıemiroğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış, 1858’den beri ise ilçe hüviyetine sahip, önemi hiç azalmayan, Türkiye’nin tabiatını bozulmadan koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinin başında gelmektedir.
Yeraltı zenginliklerimizin ortaya çıkarılması, memleketimizin milli ekonomisine kazandırılması, bizlerin de samimi olarak istediği bir durumdur.
Türkiye’nin en bakir yaylaları Mesudiye’dedir. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye ilçesini projeler geliştirmek üzere doğal tarım ve hayvancılık merkezi olarak ilan etmiştir. Doğa ve yayla turizm cenneti olabilecek bölge coğrafyasının tahrip edilmesine ve yaşanılamaz hale getirilmesine; sessiz kalmamız söz konusu olamaz.    
Aşağıda imzaları olan bizler, kendimiz ve kurumlarımız adına yetkili olarak Mesudiye coğrafyasının maden aramaları nedeniyle tahrip edilmesine karşı olduğumuzu, Mesudiye, Ordu ve tüm Türkiye kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

Yorum Yazın