MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AKSU, ŞEHİT YAKINLARI MEMURLUĞA ATANMALI

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, şehit ve gazi yakınlarının “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmalarının ve hizmetli unvanlı kadrolarda görev yapan şehit ve gazi yakınlarımızın, kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

ORMESHA: MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu tarafından hazırlanan ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda değişiklik Yapılmasını içeren Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda, kanun kapsamında tanınan istihdam hakkının kullandırılmasında, hak sahiplerinin en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmaları durumunda atamalarının memur unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılması sağlanmış olacak.

Teklifin gerekçesinde özetle;

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında malul olarak değerlendirilenler ile 670 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların, kendilerinin istihdam hakkından yararlandığı durumlarda, mezuniyetleri ilköğretim, ortaokul veya ilkokul düzeyinde olanların hizmetli unvanlı kadro veya pozisyonlar yerine memur unvanlı kadro veya pozisyonlara atanması sağlandığı öte yandan, 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdam hakkına sahip olup da eğitim seviyesi ilköğretim, ortaokul veya ilkokul düzeyinde olanların atamasının hizmetli unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılması kuralının ise değiştirilmediği,

Kahraman gazilerimize ve bazı yakınlarına tanınan istihdam hakkının kullandırılmasında, bu haktan yararlanacaklara göre farklı uygulamaların söz konusu olması ve 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı tanınmış olanlardan aynı eğitim seviyesinde olanların farklı unvanlara atanıyor olması, düzenlemenin amacına da uygun düşmediği,

Gazilerimize ve onların ailelerine layık oldukları değerin verilmesi ve bunu hissetmelerinin de sağlanması, Devlet ve Millet olarak yerine getirmemiz gereken önemli bir görev olduğundan, hak sahiplerinin istihdamında eşit uygulamalara tabi tutulmaları da bu kapsamda yerine getirilmesi gereken bir husus olduğu ifade edildi.

HAYDİ! Sevgini ve desteğini Abone olarak göster.
1 YILLIK ABONE ÜCRETİ 90 LİRA
Arayın: 0216 – 322 52 52 Abone kaydınızı yapalım

Yorum Yazın