YEREL BASIN

Yerel gazeteler okura kendisiyle benzer sorunlara, hedeflere, deneyimlere sahip insanlarla ilişkiye geçme , deneyim paylaşma ,ortak çareler ve çözümler bulmada ulusal gazetelere göre daha etkin ve gerçekçidir. Bu sebeple ticari nitelikli ulusal gazetelerin dolduramayacağı boşluğu doldurmaktadır. Yerel medya yaşadığımız yörelerin en önemli dinamiklerindendir. Yerel medya olmadan yaygın basının varlığı düşünülemez.

 

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan ;yerel basının haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kamuoyu oluşturma yanında bölge halkının görüşlerini yansıtmak, yerel değerlerin koruyucusu olmak gibi kendine özgü bazı işlevleri vardır. Bölge halkının gören gözü ,işiten kulağı konumundadır. Konya ilinde yapılan bir araştırmaya göre katılımcılar yerel medyayı ulusal medyadan daha güvenilir ve samimi bulmuşlardır. Bir yörenin sorununu, güzelliklerini, doğasını,yaşam şeklini,ihtiyaçlarını,o bölgenin habercisinin mürekkebinden yansıyan ruha benzetmiştir bir yazar. Fransız yazar E.Boivin; gazete ‘’politik varoluştan çok  sosyal bir gerekliliktir’’der.

Ülkemizdeki döviz kurlarının artışı kağıt fiyatlarını da etkilemekte ve dolayısıyla maliyetler artmakta ve yerel gazeteciliğe sekte vurmaktadır. Oldukça zor şartlarda yayın faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Yerel Basın özellikle resmi nitelikteki ilanlarla varlığını sürdürmektedir.

Yargıda önemli değişiklikler getirmesi amaçlanan kanun teklifi ile resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğu bulunan icra ilanlarının kaldırılması planlanıyor. Bu kanun teklifine  karşı Elazığ ilimiz  anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Kentte yayın yapan 4 gazete “Seni kör, sağır, dilsiz bırakmak isteyenlere karşı ;yerel gazetelerine televizyonlarına, radyolarına ve haber sitelerine sahip çık“ dedi. İkinci yargı paketindeki resmi ilan düzenlemesi hayata geçerse 1.100 civarı gazeteden 800 e yakını kapanma tehlikesi yaşayacaktır.

Yerel basınımıza daha güçlü sahip çıkalım, onları yaşatmaya çalışalım. Bu vesile ile Ordu/Mesudiye gazetemizin 28 yıldır sürdürdüğü kesintisiz mücadelesi nedeniyle emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Yorum Yazın