BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR

Barbaroslar kimdir sorusu bugünlerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Barbaros kardeşler, Midilli adası tımarlı sipahilerinden Yakup Ağa’nın oğullarıydı. Rumeli kökenli aileye 1462’de Midilli adasının Banava köyü tımar olarak verilmişti.

Denizciliği seçen İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşler “Barbaros kardeşler” olarak tanındı.

Barbaros kardeşlere Baba Oruç olarak da bilinen Oruç Reis liderlik etti. İlk olarak Akdeniz’de ticaret yapmaya başlayan Barbaros kardeşler, bu konudaki yetenek ve üstünlükleleriyle Mısır’da bile kendilerinden söz ettirir oldular.

Midilli’den Trablusşam’a mal götürürken Rodoslu Saint-Jean şövalyelerinin savaş gemileri kesilen Barbaros kardeşlerden İlyas, çarpışmada şehit oldu. Tutsak edilen Oruç Reis ise forsa olarak çalışmaya başladı. Bugün Barbaros Hayrettin Paşa olarak andığımız diğer kardeş Hızır Reis, Oruç Reis’i fidye karşılığında kurtarmak için teşebbüste bulunsa da sonuç alamadı. Oruç Reis, Rodos şövalyelerinin Antalya valisi Şehzade Korkut’a fidyesi ödenmiş yüz Türk tutsağını teslim etiği sırada bir yolunu bulup gemiden kaçtı.

Kazandığı zaferler ve denizcilik teknolojisinde yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası oldu. Hızır Reis, bütün dünya tarafından tarihin en önemli denizcileri arasında sayılıyor.

Son olarak bu kardeşler neden Barbaros kardeşler olarak biliniyor diye soracak olursanız, onun da cevabını verelim. Avrupalılır Oruç Reis’e sakalının (Barbo) kırmızı (Rosso) olması nedeniyle “Barbarossa” diyorlardı. Oruç Reis’in vefatının ardından kardeşi Hızır Reis için de bu isim telaffuz edilmeye devam edildi. “Barbarossa” kelimesi Türkçede “Barbaros” olarak ifade edildi. Ve böylece söz konusu kardeşlere de Barbaros kardeşler adı verildi.

 

Barbaros kardeşler olarak adlandırılan Barbaros Hayrettin Paşa kimdir? İşte tarihteki yeri ve önemi…

Barbaros Hayrettin Paşa’nın tarihte önemli bir yeri vardır. Osmanlı’nın en ünlü denizcilerindendir. Kaptanı-ı Derya lakabı ile tanınmaktadır. Etkin olduğu dönemlerde Akdeniz Türk Gölü haline gelmiş, Osmanlı Devleti’nin egemenliğini pekiştirmiştir. İşte Barbaros Hayrettin Paşa’nın tarihteki yeri ve önemi…

Barbaros Hayrettin Paşa’nın gerçek ismi Hızır Reis idi. Hizmetlerinden dolayı Yavuz Sultan Selim ona dinin hayırlısı anlamına gelen Hayreddin ismini vermiştir. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis’e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis’in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.

Hayreddin Paşa, Selanik Vardar Ağalarından ve Midilli fatihlerinden Arnavut veya Türk bir sipahi olan babası Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina’nın dört oğlundan biri olarak 1470’li yıllarda Midilli adasında doğdu. Kendisine verilen “Barbaros” lakabı, İtalyanca “kızıl sakal” anlamındaki “barba rossa”dan gelir.

Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken, Ege Denizi’nde Rodos Şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip, ganimetler elde ettiler. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis’in ünü bütün Akdeniz’e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus’taki Halkü’l-Vaâd (La Gaulette) liman kalesini kullanmaya başladı. Hızır ve Oruç, ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus sultanına veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı.

OSMANLI DEVLETİ’NİN DONANMASININ BAŞINA GEÇTİ 

Hızır ve Oruç 1516’da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Oruç Reis ve Hızır Reisi’in, ağabeyleri İshak’ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika’da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517’de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir’i denetimlerine aldılar.

Hızır Reis 1520-1525 arasında Avrupa’nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1525’te Cezayir’i yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Jijel’e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea Doria’yı yenilgiye uğrattı. I. Süleyman’ın Alman seferi sırasında Andrea Doria’nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni, Hızır Reis’i İstanbul’a çağırdı ve 1533’te “Hayreddin” adını verdiği Hızır Reis’i Osmanlı donanmasının başına (kaptan-ı derya) atadı.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA’NIN MUHAREBELERİNİN KRONOLOJİSİ

Oruç Reis’in Ege Denizi’nde Rodos Şövalyelerine tutsak düşmesi, kardeşi İlyas Reis’in ölmesi.

1510 Oruç Reis serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi.

Oruç Reis, Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti.

Hızır Reis ticareti bırakarak Cerbe Adası’na gelip ağası (ağabeyi) Oruç Reis ile beraber korsanlığa başladı.

1512 İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus’taki Halkü’l-Vaâd (La Gaulette) limanını kullanmaya başladı.

1516-1517’de İspanyollara karşı savaştı ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir’i denetimlerine aldılar.

1517 Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi.

1518 İspanyollar Cezayir’i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçtiler. Bu savaşta kardeşleri İshak Reis ve Oruç Reis şehit oldular.

1518 Yavuz Sultan Selim, Hızır Reis’i Cezayir Beylerbeyliği’ne atayarak koruması altına aldı.

1519 Hızır Reis, İspanya donanmasını yenilgiye uğrattı.
Cezayir’i bırakarak Şerşel Adaları’na çekildi

1520-1525 arasında Avrupa’nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti.

1530’da Cezayir’i yeniden ele geçirdi.

1531 Jijel’e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea Doria’yı yenilgiye uğrattı.

1534’te Akdeniz’e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenledi.

1534’te Tunus’u ele geçirdi. Ancak Haçlı donanması karşısında Tunus’u bırakmak zorunda kaldı.

1536’da daha güçlü bir donanmayla İtalya kıyılarını vurdu.

1536 Ege Denizi’ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı.

1538’de Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlı Donanmasını yendi.
Toulon’da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543’te Kutsal Roma Germen İttifakını yenerek Nice’i aldı.

 

Leave a Response