KÜÇÜK ESNAFA MÜJDE! ARTIK VERGİDEN MUAFLAR

Mesudiye Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Recai Koçyiğit, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen ve 25 maddesi kabul edilen kanun teklifi ile 850 bin küçük esnafımız vergiden muaf olacak” dedi.

ORMESHA-Sefai Uzunyurt: Pandemi nedeni le son iki yıldır zor günler geçiren küçük esnafımıza vergiden muafiyet müjde geliyor diyen Mesudiye Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Recai Koyiğit, “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 25 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi” dedi.
Ordu Mesudiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Mesudiye Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Recai Koyiğit, “Teklifin kabul edilen 25 maddesine göre; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. “Küçük esnaf” olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.
Yapılan bu yasal düzenleme ile basit usulde vergilendiren esnafımız vergi yükünden kurtulacaktır diyen Başkan Çelebi “Küçük esnafımız bu sayede biraz da olsa nefes alacaktır” dedi.

Leave a Response