ORDU MESUDİYE ALAN KÖYÜ DERNEĞİ KONGRE İLANI

Ordu İli Mesudiye İlçesi

ALAN KÖYÜ KALKINDIRMA DERNEĞİ

KONGRE İLANI

 Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 30.01.2022 Pazar günü saat 13.00 da Okmeydanı Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi No:17/B Kâğıthane İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayısı aranmaksızın 06.02.2022 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Saygılarımızla…

Yönetim Kurulu Başkanı

FAHRİ ARIGÜN

G Ü N D E M

——————————————–

1-  Açılış ve yoklama

2-  Divan heyetinin oluşumu ve imza yetkisinin verilmesi

3-  Saygı duruşu

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor ve kesin hesap bilânçosu, denetim kurulu raporlarının okunması

5-  Raporların tartışmaya açılması

6-  Tahmini bütçe ve çalışma programlarının okunması ve onaylanması

7-  İki yıllık süre için yönetim kurulunu asil ve yedek, denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi

8-  Dilek ve temenniler

9-  Kapanış

 

 

 

 

Leave a Response