OSMANLI’DA KAÇ PADİŞAH GÖREV YAPTI

Osman Bey’in 1299 Yılında Söğüt Merkez Olmak Üzere Küçücük Bir Beylik Olarak Kurduğu Osmanlı Devleti’ni 1922 Yılında Vl. Mehmet Vahdettin’in Bir İngiliz Gemisiyle Ülkeyi Terk Edinceye kadar tam 36 Padişah Yönetti.   

 Anadolu’nun Tamamı, Balkanlar,  Polonya’ya Kadar Doğu Avrupa, Karadeniz’in Kuzeyi, Afrika’nın Kuzeyi Olmak Üzere Üç Kıtaya (Asya, Avrupa Ve Afrika) Yayılarak, Dünya Tarihinin En Büyük İmparatorluklarından Birisi Haline Geldi. Bu Güçlü Devlet 1922 Yılında Vl. Mehmet Vahdettin’in Bir İngiliz Gemisiyle Ülkeyi Terk Etmesiyle Son Buldu. 1299 İle 1922 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’ni (İmparatorluğu) Tam 36 Padişah Yönetti. 

1299- 1922 YILLARI ARASINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU PADİŞAHLARI VE GÖREV YAPTIKLARI YILLAR:
ORMESHA: Osmanlı Devleti konusunda pekçok kişi konuşur ya da fikir öne sürer. Ancak bu bilgilerin çoğu bilimsel olmaktan uzak olup, genellikle kulaktan duyma bilgilere dayanır. Osman Bey, Yıldırım Beyazı Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi bazı padişahların isimlerini biliyor olsak ta, kaç padişah olduğunu ve hangi yıllarda görev yaptıklarını, padişahlık yapma sırasını tam olarak bilmiyoruz. Üniversitede  tarih eğitimi almam nedeniyle, bunu bilen bir çok arkadaş ve tanıdık; özellikle son dönemlerde televizyonlarda artış gösteren dizilerden dolayı, merak ettikleri konular ve padişahlarla ilgili sık sık soru yöneltiyorlar.
Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar görev yapmış 36 padişahın isimlerini Ordu Mesudiye Gazetesi sayfamıza koymayı uygun bulduk. Merak edenler kolaylıkla bakabilsinler diye.
(Parantez içindeki tarihler padişahlık yaptığı dönemi gösterir. Padişahlar genellikle bir önceki padişahın oğludur.)

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI: 1299- 1453

1- Osman  Bey (1299-1324) (Osman Gazi) Devletin kurucusu 25 yıl.

2- Orhan Bey (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl.

3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) (29 yıl.

4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl.

Fetret devri (1402-1413). Yıldırım’ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi.

5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.

6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

YÜKSELME DÖNEMİ PADİŞAHLARI 1453-1699

7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl.

Fatih Camii onun adına yapıldı.

8- II.Beyazıt (1481-1512) 31 yıl
9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.

10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl.

İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.

DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI

Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.

11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl.

Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.

12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.

13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.

14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl.

Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.

15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet’in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet’in oğlu. Öldürülen ilk padişah.

17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet’in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.

18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet’in oğlu.

19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim’in oğlu.

20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.

21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.

22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

GERİLEME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.
23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri

24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa

25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa

26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet

27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet

28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kuruluşu

29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit

30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.

1839 Tanzimat Fermanı

31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut

32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut

33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.

34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid.

Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,

35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid.

1. Dünya Savaşı,

İŞGAL VE YIKILIŞ DÖNEMİ

36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid.
İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.

DERLEYEN: SEFAİ UZUNYURT – Ordu Mesudiye Gazetesi

Leave a Response