SENDİKA: “İŞÇİLER BASKIYLA İSTİFA ETTİRİLDİ”, BELEDİYE: “KENDİLERİ İSTİFA ETTİ”

Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, Mesudiye Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan Belediye-İş Sendikası’na üye olan işçilerin sendikalarından istifaya zorlandığını” iddia etti. Mesudiye Belediyesi ise yaptığı açıklamada, “Sendika üyesi olmayan işçilerimize daha fazla hak, imkan ve ücret verilmesi nedeniyle çalışanların bir bölümü ilgili sendikadan istifa ettiler” diyerek, iddianın doğru olmadığını belirtti.

 

ORMESHA: Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, Mesudiye Belediyesi iştiraki olan Mesudiye Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan ve Belediye-İş Sendikası’na üye olan işçilere sendikalarından istifaya zorlandığını” iddia ederek, yapılan uygulamanın ayıp ve günah olduğunu belirtti.

Mesudiye Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Belediye’mizde işçilerimiz de memurlarımız da istediği sendikaya üye olabilir ya da olmayabilirler. Sendika üyesi olmayan işçilerimizde Mesudiye Belediye’mizce gözardı edilmeyerek daha fazla hak, imkan ve ücret verilmesi nedeniyle çalışanların bir bölümü ilgili sendikadan istifa etmiş olacak ki bunu konu yapmaktadırlar” denildi.

 Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun’un açıklaması şu şekilde, “Belediye-İş Sendikası üyesi işçilere, Anayasaya ve Yasalara aykırı bir şekilde bazı amirler tarafından sendikalarından istifaya zorlanıyor. Mesudiye Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan işçileriz Anayasanın ve yasalar ve inandığımız değerlerden olan demokrasi gereği sendikamıza hür iradeleri ile üye olmuşlardır.

Sendikamızda Çalışma Bakanlığından yetkiyi almış üye işçilerimizin hak ve menfaatlerini konuşmak, belediyemizde iş barışını ve verimliliğini nasıl artırırız, bir kamu kurumu olan belediyemizde bireyselciliği kaldırıp yasalarımıza yönetmeliklerimize göre bir çalışma ortamı sağlamak, üyelerimize daha güvenilir bir gelecek sağlamak, iş ve ekmeğiyle alın teriyle tehtid edilmeden insanca yaşamasını sağlamak amacıyla sayın belediye başkanı ile bir çok kez görüşmek istemiş, maalesef sayın belediye başkanımız her defasında mazeret bildirmiş, görüşmek istemeyerek süreci tıkamaya engellemeye çalışmıştır.

Sözleşmemizde uyuşmazlık oluşmuş yasa gereği Yüksek Hakem Kurulu Kararı gereği yürürlüğe girmiştir.

Fakat Mesudiye Belediye Başkanının tutumu yine değişmemiş arkadaşlarımıza baskı devam etmiş Belediye-İş’ten istifa etmeleri için baskıları artırmıştır.

 

Yeri geldi mi; haktan, hukuktan, demokrasiden bahsedeceksiniz, işçinin, emekçinin sırtını sıvazlayıp, her türlü fedakarlığı isteyeceksiniz, işçinin Anayasal Hakkı olan Sendika Seçme Özgürlüğünü elinde alacaksınız.

Kamu veya özel sektörde de olsa kimin ne yetkisi ve görevi olduğunu T.C. Anayasamızda ve Kanunlarımızda net bir şekilde belirlenmiştir.

Mesudiye Belediyesi insanların Anayasa haklarını gasp etmenin hem kanunen, hem vicdanen suç olduğunun bilmiyorlar mı acaba? Bilmelidirler ki uymadıkları o Anayasa ve Kanunlar bir gün onlara da lazım olaraktır.

Bilmelidirler ki kimse bulunmaz Hint kumaşı değildir.  Kimse kendini dokunulmaz, ulaşılmaz, tüm yetkileri kendisinde sanmasın. Seçim günü ile senet gününün çabuk geldiğini, ne çabuk unutuyorlar. Gün gelir devran döner.

Bizim Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de, kraldan çok kralcının olması. Kendilerini diğer insanlardan, yasadan, vicdani duygudan, üstün görmesidir.

Allah, katında da, Anayasamızda ve Yasalarda hiç kimse kendini bir başkasından  üstün göremez, görmemelidir.

Özellikle asıl mesleği eğitimci olan sayın belediye başkanımız, Belediye Başkanlığının bir meslek, profesyonel bir iş olmadığını, insanların tercihiyle oralara gelinip mutlaka bir gün o makamları bırakacaklarını hatırlatmak isteriz.

Belediye-İş Sendikası üyesi işlerin sendikası ile uğraşma yerine asıl amacımız olan ülkemize, yöremize hizmet etmek, sorunlarımızı nasıl çözmeliyizin yolarını bulmak ve gerçekleştirmek olmalıdır.  Küçük hesaplar peşinde koşamamalıyız.

Eğer demokrasiye inanıyorsak herkesin, kendi hak ve menfaatlerini daha ileriye götürecek sendikayı seçecek aklı, düşüncesi, bilgisi vardır, İnsanları hor görerek baskı ve tehditle sendikasını değiştirmek ayıptır, günahtır, suçtur, suç…”

Mesudiye Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,  “İlgili sendikayla gerekli anlaşma sağlanamamış, konu Yüksek Hakem Kuruluna gitmiş, oradan gelen kararlar Mesudiye Belediye’mizce uygulamaya konulmuştur.

Sendika üyesi olmayan işçilerimizde Mesudiye Belediyemizce göz ardı edilmeyerek daha fazla hak, imkan ve ücret verilmesi nedeniyle çalışanların bir bölümü ilgili sendikadan istifa etmiş olacak ki bunu konu yapmaktadırlar.

Belediyemizde işçilerimiz de memurlarımız da istediği sendika üye olabilir ya da olmayabilirler.
Belediyemiz işçilerimizin emeklerini bu zamana kadar koruduğu gibi bu günde kimseyi mağdur etmeden, kanunlar ve hukuk çerçevesinde hak ve emeklerini vermektedir” denildi.

 

 

 

 

 

Leave a Response